Please use this identifier to cite or link to this item: http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/93
Title: ЗНАЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДХОДУ ПРИ УПРАВЛІННІ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Authors: Ремига, Юлія Сергіївна
Keywords: інновації
інноваційний процес
інноваційний підхід
ланцюг поставок
логістична система
стратегія
управління ланцюгом постачання
підприємство
глобалізація
Issue Date: 2017
Publisher: Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property
Citation: Theoretical and Practical Aspects of Economics and Intellectual Property 2017 Issue 15
Abstract: Автором було проаналізовано сутність і значення інноваційного підходу при управлінні ланцюгом поставок. Встановлено, що поняття «інновації» має багато варіантів свого тлумачення, але всім притаманні спільні характерні риси. Сформульовано, що інновація є доцільною і корисною зміною в діяльності будь-якого підприємства, ця зміна повинна надавати можливість отримати практичне застосування і корисний результат. Зазначено, що інновації в логістичній діяльності підприємств є найважливішим засобом реалізації цілей розвитку, результатом чого є підвищення ефективності його діяльності. Автором також було визначено, що управління ланцюгами поставок як ринково-орієнтована концепція дозволяє підвищити гнучкість та адаптивність інноваційної діяльності підприємства до змін умов зовнішнього середовища, а також забезпечує можливість реалізації інноваційного потенціалу підприємства оптимальним шляхом та узгодження зустрічно діючих цілей, які можуть виникати в діяльності підприємства. В результаті дослідження автором зроблено висновок, що інтеграція процесів логістичного та інноваційного управління передбачають здійснення відповідної ієрархічної інтеграції, охоплюючи повний спектр структурного змісту всередині підприємства та транзакцій між його ринковими партнерами. Це можливо зробити за рахунок поєднання управління інноваційною діяльністю та принципів управління ланцюгом постачання, що визначатиме стратегію інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах глобалізації ринків.
URI: http://e.ieu.edu.ua/handle/123456789/93
Appears in Collections:Наукові праці НППItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.